Tàu vỏ thép bị hỏng nằm xếp hàng tại Cảng cá Đề Gi chờ bảo hành /// Ảnh: Hoàng Trọng
Tàu vỏ thép bị hỏng nằm xếp hàng tại Cảng cá Đề Gi chờ bảo hànhẢNH: HOÀNG TRỌNG