Mất chính danh, chính quyền CSVN tất yếu sẽ sụp đổ.

Thành Phạm 

Đảng cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền của Bảo Đại- Trần Trọng Kim năm 1945, cũng nhờ họ có chính danh với dân tộc Việt Nam. Đó là, họ có chủ trương đánh đổ đế quốc, phong kiến giành về độc lập, tự do cho dân tộc, mà cụ thể là ngươi cày có ruộng, cơm áo về cho nông dân, người dân được hưởng các quyền căn bản như quyền mở miệng ra, quyền được thể hiện tư tưởng, lập hội đoàn, vân vân .
Chính quyền Việt Nam tồn tại và đứng vững vai trò lãnh đạo toàn diện và triệt để nhân dân Việt Nam trong thời gian qua là nhờ họ có tuyên bố xây dựng cho những cái chính danh này.
Nhưng nay, chính danh: 
- Người cày có ruộng đã không còn, vì chính quyền đã cướp lại ruộng đất của người dân được chia dưới cái vỏ bọc tổ chức nhà nước hợp tác xã từ những năm 1960 và điều khoản cũng đã ghi trong hiến pháp : “Đất đai là công thổ quốc gia do nhà nước thống nhất quản lý”;
- Độc lập dân tộc cũng không còn, bằng cách cái gì làm cũng theo Tàu Cộng, lại còn rắp tâm nhập nước Việt thành một tỉnh của Tàu Cộng;
- Lãnh thố cũng không toàn vẹn. Việt Nam đã mất đất liền, biển đảo cho Tàu Công cả ngàn cây số vuông và này vẫn tiếp tục mất.
- Tự do cũng không có. Dân chỉ cần mở mồm ra nói những gì khác ý chính quyền, lập tức bị chính quyền de dọa, khủng bố, bắt giam, tra tấn và thủ tiêu; Dân chúng có lập hội đoàn, làm báo chí tự do thì cũng bị như vậy; bầu cử, ứng cử chọn ra ngươi lãnh đạo đất nước thì chỉ có chính quyền lựa chọn thì mới được vào danh sách cho cử tri bầu.
Tóm lại, những điều kiện hay cơ sở mà chính quyền Việt Nam nhờ đó mà có tồn tại, nay đã bị bật gốc tróc rể. Những điều kiện và cơ sơ để từ đó họ có chính danh để họ cầm quyền thì nay họ đối xử ngược lại hết, tức chống lại. 
Như vậy, bản chất, chính quyền Việt Nam hiện tại không còn điều kiện và cơ sơ chính danh để còn tồn tại. Như vậy chính quyền Việt Nam hiện tại tất yêu phải sụp đổ.
Ảnh: Lực lượng vũ trang của chính quyền sẵn sàng đàn áp gươi biểu tình ôn hòa.

Read more…

VỀ VIỆC KÊU GỌI TỔNG BIỂU TÌNH

Huynh Ngoc Chenh 

Mậu thân 1968, Hồ Chí Minh và Lê Duẩn rất ảo tưởng khi nghĩ rằng đã đến thời điểm phát lệnh tổng tấn công và kêu gọi nổi dậy toàn miền Nam để cướp chính quyền.
Sau đó là thất bại toàn tập ngoài việc gây được tiếng vang để tuyên truyền. Quân chủ lực bị tiêu diệt, lực lượng nằm vùng cũng bị lộ mặt và bị tiêu diệt, tổn thất vô kể. Phải đến năm 1970 trở đi mới phục hồi lại được nhờ đẩy quân miền Bắc vào.
Hiện nay có nhiều lực lượng kêu gọi tổng biểu tình để tiến tới giành chính quyền. Làm cách mạng sao mà dễ thế.
Ngày xưa CS có cả một miền Bắc đứng phía sau, có lực lượng quân đội chính quy và du kích, và cả một lực lượng nằm vùng tại chỗ, mà không đáp ứng được lời kêu gọi nổi dậy. Huống chi bây giờ các tổ chức kêu gọi tổng biểu tình chưa có một thực lực gì.
Tôi không ủng hộ chuyện kêu gọi tổng biểu tình, nhưng tôi luôn hoan nghênh các bạn đã nhiệt tình tham gia các lần biểu tình vừa qua. Các bạn đã hành động theo lời kêu gọi của chính trái tim các bạn, đó còn là sự trải nghiệm và tập dượt cần thiết để góp phần vào dòng thác lớn ngày mai.
Qua 3 lần kêu gọi và tác động của nó, tôi nghĩ rằng các tổ chức đứng ra kêu gọi nên xem xét lại.
Ở đây tôi không đề cập đến những cuộc biểu tình hiện nay của người dân miền Trung với mục đích cụ thể liên quan đến sự sống còn của họ từ thảm hoạ do Formosa gây ra. Đó là những cuộc biểu tình cần phải diễn ra liên tiếp để đòi chính quyền và Formosa phải đền trả lại cuộc sống bình thường cho họ.
Tổng biểu tình sẽ nổ ra khi thời cơ đến, đó là khi mà sự phẫn nộ riêng lẻ của từng người dân tương tác và cộng hưởng thành một luồng phẫn nộ chung khổng lồ. Khi ấy thì không có gì ngăn nổi.
Tôi nghĩ ngày ấy sắp tới!


Read more…

Tại sao Giáo Hội Công Giáo đòi buộc các linh mục sống độc thân, và liệu điều này sẽ thay đổi không?Đc Thánh Cha Phanxicô đã có mt bui phng vn đa ch đ vi t báo Die Zeit ca Đc; trong đó, các phát biu ca ngài v vn đ các linh mc đã có gia đình đang to nên cuc bàn lun và thc mc xoay quanh vic thc hành Công Giáo v vic đòi buc các linh mc không được kết hôn.
1.                 Ti sao Giáo Hi Công Giáo đòi các linh mc sng đc thân?
Giáo lut đòi “các giáo sĩ buc phi gi đc khiết tnh trn ho và vĩnh vin vì Nước Tri; và do vy, h ràng buc vi s đc thân là món quà đc bit ca Thiên Chúa, qua đó các tha tác viên có chc thánh có th kết hip d dàng hơn vi Đc Kitô bng mt con tim không chia s cũng như có th dâng hiến chính mình cách t do hơn hu phc v Thiên Chúa và nhân loi” (s 277). Mt phn, lun lý ca Giáo hi cho rng nh không b ràng buc vi các nghĩa v ca hôn nhân và đi sng gia đình, các linh mc t do hơn đ sng nhng đòi hi có tính mc v ca chc tư tế.
Nhưng ngoài lý do thc tin này, vic đc thân thường được coi trng vì nó noi theo gương Chúa Giêsu Kitô; đi đc thân ca mt người là du ch dâng hiến trn vn ca người y cho triu đi Nước Thiên Chúa.
2.   Có phi các linh mc xưa nay đu b ràng buc vi vic đc thân?
Không. Mc dù tình trng hôn nhân xưa nay luôn được xét duyt đ xác đnh xem ai đ điu kin chu chc (1 Tm 3,2 đòi hi các giám mc là người “không ai chê trách được điu gì, ch có mt đi v”), vic yêu cu các linh mc không kết hôn ch được hình thành theo thi gian. Trong Giáo Hi tiên khi, vic không kết hôn không phi là đòi buc dành cho bí tích truyn chc thánh. Các khon lut t thế k th tư tr đi đòi các giám mc, linh mc và phó tế phi kiêng vic chăn gi vi v mình, mt phn là do thái đ ln lướt ca tình dc và nh hưởng ca nó trên tính ng trc đi vi trách nhim thánh.
Vic thc hành này đt được nn tng sâu xa hơn vào thế k th 11, khi mà nh hưởng ca các đan tu ln mnh trong Giáo Hi và mu gương các tu sĩ đc thân được xem là điu đáng được noi theo. Điu này đưa đến vic ln đu tiên, vào năm 1123, Công đng Lêtaranô I đã yêu cu các giáo sĩ phi sng đc thân; k t đó tr đi, nó được xem như mt k lut ca Giáo Hi. Công đng Vaticanô II đã tái lp chc phó tế vĩnh vin và m rng nó cho nhng người nam đã lp gia đình nhưng vn gi đòi buc đc thân đi vi hàng linh mc.
3.   Trong Giáo Hi Công Giáo, cũng có nhng linh mc đã lp gia đình?
Đúng thế. Trong nhiu nghi l Công Giáo Đông Phương hip thông hoàn toàn vi Rôma, có nhng linh mc đã lp gia đình. Mc dù cho đến thi đim gn đây, ngay c các giám mc Công Giáo Đông Phương mt vài quc gia có th truyn chc linh mc cho nhng người nam đã lp gia đình, nhưng mt s vùng lãnh th khác, bao gm Bc M, thì không được. Sau khi 200,000 giáo sĩ Công Giáo nghi l Đông Phương gia nhp Chính Thng Giáo đ duy trì tình trng có gia đình ca h thì Vatican đã bãi b vic cm này vào năm 2014.
Đi vi nghi l Latinh, vào năm 1980, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lp mt điu khon dành cho các tín hu Anh Giáo và các mc sư Tin Lành khác đã kết hôn và mun gi vic thi hành các s v ca h sau khi quay tr li Công Giáo. Điu khon này được c Đc giáo hoàng Bin Đc cũng như giáo hoàng đương kim Phanxicô duy trì và m rng; tuy nhiên, đây là nhng điu lut ngoi thường. Như Michael O’Loughlin ghi nhn trong t báo Crux, Giáo Hi “đã tuyên b nhng điu khon này đơn gin là mt đáp ng cho các đòi hi mc v” và không phi là du hiu thay đi truyn thng ca Giáo Hi v giáo sĩ đc thân.
4.   Các nhn đnh ca giáo hoàng có phi là thông tin mi không?
Bt kỳ lúc nào mt giáo hoàng tho lun v kh th thay đi truyn thng c ngàn năm ca Giáo Hi thì đó là mt tin mi. Tuy nhiên, Đc Phanxicô đã bày t s ci m v vn đ này nhiu ln trước đây, k c trước và sau khi được bu làm giáo hoàng vào năm 2013. Vi tư cách là tng giám mc ca giáo phn Buenos Aires, hng y Bergoglio đã ghi nhn: “Đó là vn đ k lut ch không phi là vn đ đc tin. Nó có th thay đi.” Ngài lp lun rng “gi s, nếu Giáo Hi Công Giáo Tây Phương xem li vn đ đc thân, tôi nghĩ điu đó là vì lý do văn hóa… không phi là mt s la chn ph quát.” Và mt s giám mc, t Ai-len đến Braxin, cũng đang theo quan đim ca đc thánh cha v vn đ này.
5.   Chúng ta có th mong đi thy mt s thay đi chăng?
Chúng ta có th thy mt s thay đi. V lut, tình trng giáo sĩ đc thân không phi là giáo thuyết hay tín điu, nhưng đúng hơn là mt vn đ v lut và truyn thng – mt truyn thng mà các tín hu Công Giáo tin là được hướng dn bi Chúa Thánh Thn.
Điu đó ý mun nói rng Giáo Hi không gt b truyn thng c ngàn năm mà không suy xét cn trng. Cũng có th mt thay đi nào đó v k lut đc thân này s được áp dng đa phương trước tiên, thay vì được thiết lp mt cách ph quát. Khi gp Đc Thánh Cha, đc giám mc Erwin Krautler ca giáo ht Xingu, Braxin, có ch 27 linh mc đang phc v cho 700,000 người Công Giáo, đã đ xut ý kiến v linh mc đã có gia đình đ gim bt s thiếu ht nhân s. Giám mc Krautler cho biết: “Đc Thánh Cha đã gii thích rng t Rôma, cá nhân ngài không th t mình kim soát mi th. Các giám mc s ti chúng tôi nm rõ nhng nhu cu ca tín hu đa phương thì nên ‘corajudos’, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là ‘can đm’, đưa ra nhng đ ngh c th.
Khi Giáo Hi hiu rõ hơn v s nên thánh ca ơn gi hôn nhân, và vic suy gim ơn gi linh mc làm cho vic lãnh nhn các bí tích tr nên khó khăn mt s khu vc, thì nhiu người đang quay li vi mt cuc tho lun mà Giáo Hi đã bàn đến nhiu ln trong sut 2,000 năm qua. Mt s thn hc gia đã đt vn đ liu s đc thân có quan trng đến ni khiến cho vic giáo dân đến vi Thánh L tr nên khó khăn hơn ti mt s vùng. Đc Phanxicô lưu ý rng Giáo Hi phi sn sàng đ nhn ra “đúng thi đim mà Chúa Thánh Thn mi gi điu gì đó.” Vì thế, có hai câu hi được đt ra: phi chăng Chúa Thánh Thn đang mi gi Giáo Hi tr li vi vic truyn chc linh mc cho người đã có gia đình và Giáo Hi nên làm vic phân đnh các chuyn đng ca Thn Khí như thế nào.
 Chí Thành, S.J, (dongten.net) Chuyển ng

Read more…

Contact us