Một móng biệt thự đã đổ xong và đang tiếp tục thi công phần khung nhà /// Ảnh: Hoàng Sơn
Một móng biệt thự đã đổ xong và đang tiếp tục thi công phần khung nhà