Bà Nguyễn Thị Hồng Minh phát biểu tại hội nghị /// Ảnh: Trung Hiếu
Bà Nguyễn Thị Hồng Minh phát biểu tại hội nghị