TRƯỢT DÀI MÀ PHÊ

 thư giãn 


You Tube

Read more…

Một Giáo hoàng làm phiền

Một Giáo hoàng làm phiền

Cm t “mt Giáo hoàng làm phin”  bây gi tr thành khá ph biến, cm t này khi đi t nhiu lý do rt khác nhau. Rt nhiu người đ cao các giá tr ca mt mc t luôn gn vi các chuyn thc tế đi thường nhưng h cũng cm thy chưng hng vi cách nói t do trong tông ging ca ngài. Mt s người mang sn trong đu mt khuôn kh chú gii cn được tho lun nhiu hơn, h mun ý thc h được nói rõ hơn. Vì thế người ta cho rng, ngược vi các v tin nhim ca mình, Đc Phanxicô chp nhn thế gii hin đi trong đường đi hin nay ca nó, tháp tùng các biến đi ca nó và không mun chng li nó. Như thế ngài có s chp nhn các tp tc thi này, nht là thc tế ca vic ly d hàng lot. Và – ti sao không – các kết hip đng tính. Vy đây là mt cuc cách mng quyết đnh s gán cho ngài mà mt vài người thương xót cho s cô đơn và kh dĩ là mt tht bi ca ngài… Vì nhiu lý do khác nhau, rõ ràng là loi ni dung này b các ch trích cay chua ca mt s môi trường theo ch nghĩa truyn thng cng c thêm, h kết cho Đc Giáo hoàng vi phm giáo điu truyn thng.
Trong cuc phng vn ca nht báo Tây Ban Nha El Pais gn đây, Đc Giáo hoàng ngm tr li cho phía này phía kia: “Tôi không làm mt cách mng nào, tôi ch c gng làm cho Tin Mng đi ti.” Và nếu s mi m ca Tin Mng làm chướng tai gai mt, thì đng lm bn cht ca vic chướng tai này không gì khác hơn là s thánh thin. Mt s thánh thin mà ngài tìm li được – đúng vy! – nơi các cng s viên giáo triu Rôma ca mình, nhng người mà ngài có nhim v phi hết sc lay đng h. Ngài nói tiếp, các thánh là nhng người đt cháy đi mình đ làm cho Tin Mng được c th hóa. Và thế h nào cũng có các thánh. Đc gi ca tiu thuyết gia Pháp Joseph Malègue có th nêu lên “các tng lp trung bình ca s thánh thin” mà công lao ca h thì tht vô biên. Cuc phng vn vi báo El Pais cũng là bui nói chuyn thân tình. T hơn 25 năm nay, Tng Giám mc giáo phn Buenos Aires hoàn toàn không xem truyn hình. Đây là li ha ngài đã ha vi Chúa!
Nhưng đ có mt ý tưởng chính xác v s trung thành sâu xa ca Đc Giáo hoàng đi vi bí tích hôn nhân, thì cn phi đc li bài nói chuyn ngày 21 tháng 1 va qua ca ngài vi các thm phán và nhân viên ca tòa thượng thm Rota Vatican. Không nhường bước trước “văn hóa thng tr ca chuyn phù du và tm thi” , nhưng ngược li, Đc Phanxicô mun trin khai mt giáo lý hôn nhân “hiu qu nht có th”, c trước và sau hôn nhân đ chng vi các kết hip không vng do thiếu chun b nghiêm túc và liên tc. Và rõ ràng đó là ngược vi đường li mc v chiu lòng theo thế gii, mà người ta gán cho ngài không đúng s tht.
france-catholique.fr, Gérard Leclerc

Giuse Nguyn Tùng Lâm (phanxicô.vn) chuyển dch

Read more…

Contact us