Hiện trường vụ tai nạn  /// Ảnh: Lê Lâm
Hiện trường vụ tai nạn